TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al mateix. Per això, Ca l’Esteve Restaurant recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats Continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, l’Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. Ca l’Esteve Restaurant podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.


RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, Ca l’Esteve Restaurant es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol•licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privadesa). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

CONTINGUTS
Ca l’Esteve Restaurant es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol  o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, Ca l’Esteve Restaurant no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, tant els propis com els de altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats  a Ca l’Esteve Restaurant en aquest sentit. Ca l’Esteve Restaurant no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il•legal o il•lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de Ca l’Esteve Restaurant  o de tercers.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Aquesta Web és propietat de Ca l’Esteve Restaurant. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, tret que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la Web. Solament per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta Web sense la prèvia autorització escrita de Ca l’Esteve Restaurant.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVADESA
A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Ca l’Esteve Restaurant informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporats a un tractament de dades el responsable de les quals és Ca l’Esteve Restaurant , amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició. Solament en el cas que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés,  Ca l’Esteve Restaurant li enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per a l’Usuari. Ca l’Esteve Restaurant es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, li informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant formulari dirigit a l’administrador del sistema.

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Kit digital
Ves al contingut